2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Ajankohtaista tietoa dieselmoottoreista, Volkswagen Hyötyautot

Ajankohtaista tietoa dieselmoottoreista.


Olemme pahoillamme Volkswagenin dieselmoottoreissa esiintyneiden epäselvyyksien vuoksi. Volkswagen AG tekee täysillä töitä selvittääkseen tietyissä dieselmoottoreissa käytettyyn ohjelmistoon liittyvät epäselvyydet. Tapausta koskevien Volkswagen-hyötyautojen määrä Suomessa on selvitetty.
 • Suomessa tapaus koskee 5 400:aa Volkswagen-hyötyautoa.
 • Autot ovat teknisesti turvallisia, ja niillä voi ajaa normaalisti.
 • Teknisiä ratkaisut on selvitetty, ja niistä tiedotetaan säännöllisesti.
 • Korjauskampanja on aloitettu ja ne tehdään porrastetusti kaikkiin autoihin.

Volkswagen AG:n sisäisessä tarkastelussa on selvinnyt, että Suomessa tapaus koskee 5 400:aa jo liikenteessä olevaa Volkswagen-hyötyautoa, jotka on varustettu tyypin EA 189 -dieselmoottorilla. Tapaus ei koske niitä dieselmoottoreita, jotka eivät ole tyyppiä EA 189. Tapaus ei myöskään koske bensiinimoottorisia Volkswagen-autoja. Volkswagen AG on jo aikaisemmin kertonut, ettei asia koske uusia autoja, jotka on varustettu Euroopan laajuisesti voimassa olevan EU6-normin mukaisella dieselmoottorilla.

Asiakkaisiin, joita asia koskee, otetaan yhteyttä henkilökohtaisestii. Volkswagen AG on esitellyt tekniset ratkaisut viranomaisille ja hakenut hyväksynnän kunkin EA 189 -dieselmoottorityypillä varustetun mallin mukaisille toimenpiteille. Asiakkaille ilmoitetaan teknisestä korjausratkaisusta, ja autot korjataan valtuutetuissa Volkswagen-korjaamoissa. Teknisestä korjausratkaisusta ei luonnollisestikaan koidu kustannuksia asiakkaalle.

Volkswagenin Trust Building Measure

 1. Mikä on Volkswagenin päivityksen jälkeinen turva (Trust Building Measure)?

  Päivityksen jälkeisen parannetun turvan (Trust Building Measure) avulla Volkswagen kertoo asiakkailleen, että se ottaa vakavasti kaikki valitukset, jotka koskevat tyypin EA 189 -dieselmoottoreihin tehtyjä teknisiä toimenpiteitä, ja jotka liittyvät tiettyihin moottorin ja pakokaasujärjestelmän osiin. Päivityksen jälkeinen turva on voimassa 24 kuukautta siitä, kun ajoneuvoon tehdään tekninen toimenpide, edellyttäen, että ajoneuvolla on ajettu alle 250 000 kilometriä turvan voimassaoloaikana.

  Volkswagen on toistuvasti ilmaissut, että teknisten toimenpiteiden toteuttaminen ei vaikuta negatiivisesti polttoaineen kulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, vääntömomenttiin, melupäästöihin tai moottorin ja sen osien kestävyyteen. Kaikki ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten tarvittavat arvot säilyvät lainmukaisina. Tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset ovat nimenomaan vahvistaneet, että tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset on täytetty. Vahvistus koskee myös päästöjenrajoitusjärjestelmää. Autoihin tehtävät toimenpiteet eivät aiheuta muutoksia edellä mainittuihin.

  Volkswagen varmistaa päivityksen jälkeisen turvan avulla, että päivityksellä ei ole negatiivisia vaikutuksia ajoneuvon kestävyyteen. Tällä toimenpiteellä Volkswagen myös vahvistaa luottamusta teknisiin toimenpiteisiin ja rohkaisee yhä useampia asiakkaita tuomaan autonsa päivitettäviksi.

  Asiakkaat saavat tarvittaessa yksityiskohtaista tietoa päivityksen jälkeisen turvan ehdoista ja laajuudesta valtuutetuilta Volkswagen-jälleenmyyjiltä ja -korjaamoilta.

 2. Mitkä merkit tarjoavat päivityksen jälkeisen turvan, ja mitä malleja se koskee?

  Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia Volkswageneita, joissa on tyypin EA 189 -dieselmoottori, ja johon on tehty tekninen toimenpide.

 3. Keitä päivityksen jälkeinen turva koskee?

  Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia Volkswagenin asiakkaita, joiden ajoneuvossa on tyypin EA 189 -dieselmoottori, ja jotka tuovat ajoneuvonsa päivitettäväksi osana takaisinkutsukampanjaa [Volkswagenin 23R7]. Turva koskee vain ajoneuvoja, joilla on ajettu alle 250 000 kilometriä siinä vaiheessa, kun tekninen toimenpide tehdään. Ollakseen oikeutettu päivityksen jälkeiseen turvaan asiakkaan on lisäksi osoitettava, että ajoneuvolle on suoritettu valmistajan suosittelemat huolto- ja ylläpitotoimet (eli ajoneuvon huoltohistoria on moitteeton).

  Päivityksen jälkeinen turva koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, joiden ajoneuvoille on jo tehty kampanjan mukainen tekninen toimenpide. Turva on voimassa 24 kuukautta toimenpiteen suorituspäivästä, edellyttäen, että kaikki tässä asiakirjassa mainitut ehdot täyttyvät. Päivityksen jälkeinen turva on ajoneuvokohtainen ja se liitetään ajoneuvon valmistenumeroon. Turvaan liittyvät oikeudet siirtyvät ajoneuvon uudelle omistajalle, jos ajoneuvo myydään 24 kuukauden kuluessa teknisen toimenpiteen toteutuksesta.

  Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia maita lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Etelä-Koreaa, joita koskevat toisenlaiset säädökset.

 4. Mitä osia päivityksen jälkeinen turva kattaa?

  Päivityksen jälkeinen turva kattaa seuraavat 11 osaa pakokaasun kierrätysjärjestelmässä, polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä ja päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmässä: lambdatunnistimen, lämpötila-anturin, EGR-vaihtoventtiilin, pakokaasun kierrätysventtiilin, pakokaasun kierrätysjärjestelmän paine-eroanturin, ruiskutussuuttimen, korkeapainepumpun, polttoaineen jakoputken, paineenohjausventtiilin, paineanturin ja suurpaineputket.

  Päivityksen jälkeinen turva ei vaikuta millään tavoin Volkswagenin kantaan, jonka mukaan teknisillä toimenpiteillä ei ole negatiivisia vaikutuksia moottorin ja sen osien kestävyyteen. Tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset ovat vahvistaneet, että tekniset toimenpiteet täyttävät kaikki lain edellyttämät vaatimukset ja ettei niillä ole negatiivista vaikutusta polttoaineen kulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, vääntömomenttiin tai melupäästöihin.

 5. Mitkä ovat päivityksen jälkeisen turvan ehdot?

  Yllä mainittujen ehtojen lisäksi:

  1) päivityksen jälkeinen turva (Trust Building Measure)

  • on vain valtuutettujen Volkswagen-jälleenmyyjien toteutettavissa, arvioitavissa ja käytettävissä,
  • koskee vain seuraavien EGR-järjestelmän, polttoaineen ruiskutusjärjestelmän ja päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmän osien korjausta ja siihen käytettäviä materiaaleja: lambdatunnistin, lämpötila-anturi, EGR-vaihtoventtiili, EGR-venttiili, EGR-paine-eroanturi, ruiskutussuutin, korkeapainepumppu, polttoaineen jakoputki, paineenohjausventtiili, paineanturi ja suurpaineputket.
  •ei korvaa sijaisautoja, juoksevia kuluja, vahinkoja jne.

  2) edellyttäen, että
  • kyseessä oleva EA 189 -ajoneuvo on osallistunut takaisinkutsu-/huoltokampanjaan [Volkswagenin 23R7]
  • ajoneuvoa on huollettu asianmukaisesti Volkswagenin edellyttämät huoltoaikataulut, päivitykset ja takaisinkutsut huomioon ottaen.

  3) ja edellyttäen, että kyseessä ei ole mikään seuraavista:
  • luonnollinen kuluminen eli normaalista käytöstä johtuva kuluminen,
  • omistaja tai ei-valtuutettu huoltokumppani tai jälleenmyyjä ei ole korjannut tai huoltanut ajoneuvoa tai huolehtinut siitä valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. ei ole käyttänyt alkuperäisiä varaosia jne.)
  • käyttöohjeessa esiteltyjä käyttö-, hoito- tai huolenpito-ohjeita ei ole noudatettu,
  • kolmas osapuoli tai ulkoiset olosuhteet, kuten esim. onnettomuus, ukkonen/raekuuro, tulva tms., ovat aiheuttaneet ajoneuvoon vaurion, josta valitus on tehty,
  • tuhkan kertymistä hiukkassuodattimeen koskeva valitus,
  • ajoneuvoon on lisätty osia tai niitä on muunneltu luvattomasti, esim. (sirua) virittämällä ilman muutoskatsastusta,
  • ajoneuvoa on käytetty epäasianmukaiseen tarkoitukseen, kuten esim. moottoriurheiluun, tai se on ylikuormitettu,
  • ajoneuvon omistaja ei ole ilmoittanut viasta kohtuullisen ajan kuluessa,
  • ajoneuvon omistaja ei ole kohtuullisen ajan kuluessa antanut Volkswagenille mahdollisuutta ratkaista ongelmaa.

 

6. Koskeeko päivityksen jälkeinen turva myös niitä autoja, joille on jo aiemmin tehty tekninen toimenpide?

Kyllä. Päivityksen jälkeinen turva koskee myös takautuvasti kaikkia autoja, joille on jo aiemmin tehty tekninen toimenpide, alkaen teknisen toimenpiteen suorituspäivästä (mikäli kaikki muut päivityksen jälkeisen turvan ehdot täyttyvät). Jos asiakkaalle on aiheutunut tekniseen toimenpiteeseen liittyviä kustannuksia, Volkswagen tarkastaa, täyttyvätkö päivityksen jälkeisen turvan ehdot ja korvaako Volkswagen syntyneet kustannukset. Korvaushakemukset täytyy toimittaa 31.12.2017 mennessä valtuutetulle Volkswagen-jälleenmyyjälle samassa maassa, jossa toimenpide on tehty.

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Täältä löytyy vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin Volkswagenin dieselmoottoreihin liittyen. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

 

Ei, auto on teknisesti turvallinen, ja sillä voi ajaa normaalisti.

 

1,2- tai 2,0-litraisella moottorilla varustettuihin autoihin tehdään moottorin ohjainlaitteen päivitys. 1,6-litraisella moottorilla varustettuihin autoihin on moottorin ohjainlaitteen päivityksen lisäksi asennettava ilmanvirtausohjain. Teknisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen autot täyttävät voimassa olevat päästöstandardit.

 

Tyypin EA 189 -dieselmoottorien ohjainlaitteisiin on asennettu ohjelmisto, joka muuttaa typenoksidien (NOx) päästöjä ennen markkinoille saattamista tehtävissä tyyppihyväksyntä-testitilanteissa. Ohjelmistopäivityksessä moottorinohjainlaite päivitetään siten, että edellä mainittu ohjelmisto poistetaan.

 

Vaivattomimmin korjaus hoituu seuraavan huoltokäynnin tai esim. renkaanvaihdon yhteydessä valtuutetussa Volkswagen-merkkihuollossa. Halutessanne voitte varata myös erillisen ajan tämän kirjeen saatuanne. Valtuutetun Volkswagen-huoltosi yhteystiedot voit tarkistaa volkswagen.fi-sivustolta.

 

Korjaustoimenpide kestää 30 minuutista tuntiin.

 

Kyllä, Volkswagen huolehtii kustannuksista.

 

Korjaustoimenpide on asiakkaalle maksuton. Volkswagen tarjoaa tarvittaessa korjauksen ajaksi asiakkailleen vaihtoehtoisen liikkumismuodon, esim. julkinen liikenne tai sijaisauto.

 

Ei, auto on teknisesti turvallinen, ja sillä voi ajaa normaalisti.

 

Kyllä. Viranomainen valvoo korjausten toteutumista.

 

Kyllä, kaikki valtuutetut Volkswagen-merkkihuollot voivat suorittaa korjaustoimenpiteen. Valtuutetun Volkswagen-huoltosi yhteystiedot voit tarkistaa volkswagen.fi-sivustolta.

 

Ei, auto on teknisesti turvallinen, ja sillä voi ajaa normaalisti.

 

Kyllä. Merkkihuollon pitää varmistaa, että tarvittava ohjelmisto ja varaosat ovat saatavilla.
Ajan voi varata huollonverkkovarauksen (huollonvaraus.volkswagen.fi) kautta tai puhelimitse, valtuutetun Volkswagen-huoltosi yhteystiedot voit tarkistaa volkswagen.fi-sivustolta.

Asiakas saa mukaansa todistuksen, jossa Volkswagen AG vakuuttaa, että toimenpiteet eivät vaikuta korjatun auton polttoaineenkulutukseen, moottorin tehoon, CO2-päästöihin, ajokäyttäytymiseen tai akustiikkaan.

Ei. Korjauksella ei ole vaikutusta kampanjanalaisten autojen verotukseen Suomessa. Typen oksidien (NOx) päästöjä ei käytetä Suomessa auto- tai ajoneuvoverotuksen perusteena.

 

Ei. Tarkempia tietoja korvaavasta liikkumismuodosta saat tarvittaessa Volkswagen-merkkihuollosta.

 

Kyllä. Korjaus voidaan tehdä myös katsastuksen jälkeen.

 

Jos auto on muutoskatsastettu virityksen osalta, korjaustoimenpidettä ei tarvitse tehdä. Kopio muutoskatsastustodistuksesta on kuitenkin toimitettava Volkswagen-merkkihuoltoon, jotta autonne voidaan poistaa kampanjan piiristä. Mikäli autoa ei ole muutoskatsastettu virityksen osalta, viritys on poistettava, minkä jälkeen autoon voidaan tehdä päivitys.

 

Mikäli olette saanut takaisinkutsukirjeen koskien jo myytyä autoa, voitte halutessanne ilmoittaa auton myynnistä Volkswagenin maahantuontiin internetissä palautelomakkeella osoitteessa www.volkswagen.fi.

 

Lisätietoja saat Volkswagen-merkkihuollosta tai volkswagen-hyotyautot.fi-sivuston Ajankohtaista tietoa dieselmoottoreista -osiosta.